Werkplan en Begroting 2024
Het werkplan voor 2024 vindt u hier.
De begroting voor 2024 vindt u hier.

Werkplan en Begroting 2023
Het werkplan voor 2023 vindt u hier.
De begroting voor 2023 vindt u hier.

Werkplan en Begroting 2022

Het werkplan voor 2022 vindt u hier.
De begroting voor 2022 vindt u hier.

Werkplan en Begroting 2020
Het werkplan van 2020 vindt u hier.
De begroting van 2020 vindt u hier.

Werkplan en Begroting 2019
Het werkplan van 2019 vindt u hier.
De begroting van 2019 vindt u hier.

Werkplan 2018
Het werkplan voor 2018 is gereed.
Klik hier om deze te downloaden.

De PAR heeft ook een andere werkwijze als het gaat om de gevraagde adviezen.
Klik hier om deze te downloaden

Begroting 2018
De begroting voor 2018 vindt u hier.

 

Werkplan 2017
De PAR is vanaf 25 april 2016 actief. De gemeentelijke regeling geeft aan dat de PAR voor 1 september 2016 een plan voor 2017 moet opstellen. Daaraan wordt de begroting 2017 toegevoegd. Dit plan speelt een rol in de besluitvorming binnen de gemeente over het begrotingsjaar 2017.
Klik hier om dit werkplan te downloaden.

Begroting 2017
De kosten betreffen de inhuur van een administratief medewerker voor ondersteuning van het uitbrengen van adviezen. Het gaat om het organiseren van vergaderingen van de PAR, verslaglegging, voorbereiden van adviezen, opstellen van conceptadviezen, verzorgen van correspondentie met de gemeente, aanleggen van een gegevensbestand ten behoeve van de PAR en de kamers, beheren van de website.
Klik hier om de begroting te downloaden.