10-11-2021
De PAR heeft een persbericht uit laten gaan betreffende de op 4 november gehouden Thema avond mantelzorg.

12-10-2021
De PAR ontving een reactie op advies 33, betreffende de Beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ 2004.
U vindt hem bij het advies.

15-09-2021
De PAR gaat 2 thema-avonden organiseren.
Op 6 oktober een plenaire bijeenkomst voor de eigen leden, als vervolg op het thema 'Op naar PAR2.0'.
Op 4 november een Dialoogavond Mantelzorg, zie hier

02-09-2021
Het werkplan voor 2022 en de bijbehorende begroting voor dat jaar vindt u hier.

01-09-2021
De PAR heeft weer een nieuwsbrief uitgebracht, u vindt hem hier.
Interesse in onze nieuwsbrief? U kunt zich hier aanmelden. 

07-07-2021
Er kwam een reactie binnen op ons advies 31 over de Regiovisie Jeugd en WMO, zie ook hier.

03-06-2021
Er kwam een reactie binnen op ons advies 32 over Hulpmiddelen. Zie ook hier.

19-05-2021

De PAR heeft een advies uitgebracht over de Beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ 2004.
Deze is hier terug te lezen.

15-05-2021
De PAR heeft een advies uitgebracht over de aanbesteding van Hulpmiddelen.
Deze is hier terug te lezen.

21-04-2021
De PAR heeft een advies uitgebracht over de Regiovisoe WMO en Jeugdwet.
Deze is hier terug te lezen.

13-04-2021
Adviesaanvraag 33 is binnengekomen, dit heeft betrekking op de Beleidsregels Participatiewet , IOAW, IOAZ en BBX 2004. 
Dit is hier terug te lezen.

06-04-2021
De PAR heeft advies 30 uit gebracht over het Beleidskader Cultuur, u vindt dit advies hier.


02-03-2021
De PAR is gevraagd advies uit te brengen over de aanbesteding van hulpmiddelen, dit wordt advies 32.
Zie hier.

23-03-2021
De PAR heeft advies 29 uitgebracht, m.b.t. het Beleidskader Wet Inburgering 2022, zie hier.

02-03-2021
Adviesaanvraag 31 zal gaan over de Regiovisie WMO en Jeugd.
Zie hier.

18-02-2021
De gemeente Waddinxveen wil een nieuw beleidskader opstellen voor Kunst en Cultuur.
De PAR is gevraagd mee te denken, dat zal ons advies 30 worden. Zie hier.

12-02-2021
Er is een adviesaanvragen binnengekomen.
Dit betreft het Beleidskader Wet Inburgering 2022 (wordt ons advies 29).
Ook nu geldt weer dat kamerleden van de PAR, maar ook inwoners van Waddinxveen via de mail kunnen melden dat ze mee willen denken en werken.
Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Voor een beschrijving van het advies, zie hier

21-01-2021
De reactie op het advies mbt het routegebonden en collectief vraagafhankelijk vervoer is binnen.
U vindt hem bij het advies.

24-11-2020
De PAR heeft een advies uitgebracht betreffende de aanvraag van 23 oktober 2020 mbt het routegebonden en collectief vraagafhankelijk vervoer.
U vindt hem hier.

23-10-2020
De PAR heeft een adviesaanvraag gekregen mbt het routegebonden en collectief vraagafhankelijk vervoer.
Dit heeft een regionaal karakter.
Meer informatie vindt u hier.

22-07-2020
De PAR heeft een nieuwbrief uitgebracht, u vindt hem hier.

22-04-2020
De reactie op het advies over de huisvesting van Senioren is binnen.
U vindt hem bij het advies.

10-4-2020
Er is een verkort overzicht toegevoegd van alle adviezen.
U vindt deze hier.

30-03-2020
De PAR heeft een nieuwsbrief uitgebracht voor de relaties en de eigen kamerleden.
U vindt hem hier. Aanmelden kan via een link in de nieuwsbrief, of hier.

03-03-2020
De PAR heeft een advies uitgebracht over de huisvesting van Senioren.
U vindt hem hier.

03-02-2020
De PAR heeft een advies uitgebracht over de verordening Sociaal Domein 2020.
U vindt hem hier.

03-01-2020

Er zijn wijzigingen geweest bij de samenstelling van de kamers. 
Het nieuwe overzicht vindt u hier

07-11-2019
De PAR heeft een advies uitgebracht over het Beleidskader van de Concessie van het Openbaar Vervoer.
Deze vindt u hier

03-10-2019
Er is een reactie gekomen op ons 2e advies mbt het Beleidskader Sociaal Domein.
Deze vindt u hier.

02-10-2019

De PAR heeft een advies ingediend over het Lokaal Gezondheidsbeleid 2020-2023.
Zie hiervoor advies 24.

27-09-2019
De PAR heeft het werkplan en de begroting voor 2020 vastgesteld.
Zie hiervoor de betreffende pagina.

16-09-2019
De PAR heeft op verzoek van de gemeente een vervolgadvies gegeven op het Beleidskader Sociaal Domein 2019-2023.
Zie hiervoor advies 23-2.

05-09-2019
Er is een reactie gekomen van het college op advies 18: de Detailhandelsstructuurvisie 2018-2028.
Zie hiervoor advies 18.

28-08-2019

Er is een reactie gekomen op advies 23: Beleidskader Sociaal Domein 2019-2023.
Een en ander heeft geleid tot een gewijzigde adviesaanvraag, welke op 17 september a.s. zal moeten worden ingeleverd door de PAR.
Zie hiervoor advies 23.

22-08-2019
De PAR heeft een adviesaanvraag (nummer 24) gekregen mbt het Lokaal Gezondheidsbeleid 2020-2023.
Zie hiervoor de actuele adviezen.

25-07-2019
Er is een  nieuwe nieuwsbrief van de PAR, juli 2019.
Deze vindt u hier.

03-05-2019
Het college heeft een reactie gegegevn op het advies van de PAR over de Leidraad Samenlevingsparticipatie.
Zie hiervoor advies 22: advies

12-04-2019
Er is een  nieuwe nieuwsbrief van de PAR, april 2019
Deze vindt u hier.

28-03-2019

Deze avond werd de Plenaire bijeenkomst over Wadwijzer gehouden.
U vindt hier het verslag.

26-03-2019
De PAR heeft een advies uitgebracht over het Beleidskader Sociaal Domein 2019-2023.
Zie hiervoor het advies.

22-03-2019
De PAR heeft een advies uitgebracht over de Leidraad Samenlevingsparticipatie
Zie hiervoor het advies.

01-03-2019
De PAR organiseert op 28 maart een bijeenkomst over Wadwijzer.
Zie hiervoor dit bericht.

28-02-2019
De PAR heeft een advies uitgebracht over de Huisvestingsverordening 2019.
Zie hiervoor de pagina met de adviezen of klik hier.

01-02-2019
Op 31 januari organiseerde de PAR een bijeenkomst over de langdurige zorg.
Informatie staat hier.

19-01-2019
De PAR gaat een nieuwe Werkgroep formeren met betrekking tot Participatie.
Informatie staat hier:

16-01-2019
De PAR heeft een adviesaanvraag gekregen over de Huisvestingsverordening Waddinxveen 2019.
Zie hiervoor de actuele adviezen.

19-12-2018
Vandaag is de nieuwsbrief van de PAR geplaatst bij de verslagen op de site.
Hierin staat ook onze nieuwjaarswens.
U vindt de nieuwsbrief hier:

12-12-2018
Op donderdag 31 januari 2019 organiseert de PAR  een bijeenkomst met het thema 'de ‘langdurige zorg’. Gastspreekster is Dr. Anna Maria Marangos van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Haar presentatie is gebouwd rondom het SCP-onderzoek naar de Hervorming van de Langdurige Zorg, waarbij ze vooral ingaat op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Aan de orde komen o.a. doelgroepen en voorzieningen, hulp dichterbij georganiseerd, ervaringen met keukentafelgesprekken en eenzaamheid. Ook wordt naar de toekomst gekeken. Deze avond stond eerder gepland in november 2018, maar kon toen geen doorgang vinden.
Zie de uitnodiging hier.
Lokatie: Cultuurhuys De Kroon, Gouweplein 1, 2741 MW Waddinxveen.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

7-12-2018
De gemeente heeft gereageerd op het advies van de PAR over het beleidsplan Veiligheid en Handhaving 2019-2022 (advies 20).
U vindt deze hier.

27-11-2018
Er is informatie toegevoegd met betrekking tot werkgroepen waarin de PAR vertegenwoordigd is.
U vindt deze hier.

1-10-2018
Een afvaardiging van de PAR heeft een presentatie gegeven aan de gemeenteraad.
U vindt deze hier:

2-10-2018
Het advies over het Beleidsplan Veiligheid en Handhaving 2019-2022 is toegevoegd.
U vindt deze hier.

26-01-2018
Het ongevraagde advies over de evaluatie van het re-integratiebeleid is toegevoegd.
U vindt deze hier.

26-01-2018
Het advies over de Detailhandelsstructuurvisie  2018-2028 is toegevoegd.
U vindt deze hier.

17-01-2018
Het verslag van de 4e Plenaire bijeenkomst is toegevoegd.
U vindt deze hier.

28-10-2017
Het advies over de Woonvisie 2018 is toegevoegd.
U vindt deze hier.

25-10-2017
UItnodiging voor de 4e plenaire bijeenkomst van de PAR toegevoegd.
U vindt deze hier.

17-10-2017
De nieuwsbrieven die door voorzitter Aad van Holsteijn naar de leden van de par zijn gestuurd, zijn nu ook op de website geplaatst.
U vindt ze hier.

16-10-2017
Het werkplan en de begroting voor 2018 zijn toegevoegd, u vindt deze hier.